Contracten en tarieven

Vergoeding fysiotherapie

Fysiotherapie wordt door de meeste verzekeraars vergoed via de basis- of aanvullende verzekering. Of de kosten gedeeltelijk of helemaal worden vergoed, hangt af van het aanvullende pakket dat u gekozen heeft.

Heeft u fysiotherapie niet of beperkt bijverzekerd, dan brengen wij de kosten die buiten de dekking van uw verzekering vallen, bij u in rekening.

Overeenkomsten met zorgverzekeraars

Kernpraktijken Fysiogroep Zaandam heeft in 2021 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Het aantal behandelingen dat de zorgverzekeraar vergoedt hangt af van uw aanvullende polis. Wij declareren rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.

Wilt u een Afspraak verzetten?

Dat kan gebeuren. Wilt u ons wel tijdig laten weten dat u niet kunt komen? Doet u dit minstens 24 uur van tevoren, dan brengen wij geen kosten in rekening. Als u later belt wél. U kunt deze kosten dan niet declareren bij uw verzekeraar.

Geen aanvullende verzekering?

Heeft u geen aanvullende verzekering of is deze ontoereikend?

In dit geval ontvangt u van ons een factuur.