COPD

COPD

COPD is een longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Hierdoor is ademen moeilijker en heeft u minder energie. Veel voorkomende klachten bij COPD zijn: hoesten, kortademigheid, benauwdheid en vermoeidheid. Naast medicatie is fysiotherapie effectief bij de behandeling van COPD. Een belangrijke taak van de longfysiotherapeut is het in kaart brengen van uw fysieke beperkingen. U stelt samen behandeldoelen op om de fysieke capaciteit en ook ademspierfunctie te verbeteren. Daarnaast wordt er ook aandacht besteedt aan uw leefstijl.

De therapie bestaat uit: 

  • ademhalingsoefeningen 
  • spierkrachttraining (soms ook van de ademhalingsspieren) 
  • cardiotraining 
  • algemene adviezen over COPD – belasting/belastbaarheid – leren omgaan met beperkte energie en de grenzen in activiteiten 

De meeste patiënten ervaren een afname van de benauwdheid, minder frequent hoesten en een verbetering van het vermogen zich in te spannen. Daarbij leren zij op een goede manier met hun longaandoening om te gaan; “zelfmanagement” van deze chronische aandoening. 

 Joris Verheul is gespecialiseerd in de behandeling van COPD. Voor vragen of meer informatie? verheul@kernpraktijken.nl